Menu
Your Cart

樣品瓶

樣品瓶

樣品瓶

品名: 拍拍瓶 1.5cc 茶色+黑蓋附有洞內塞 15x23mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/塞pe顏色: 身茶色/蓋黑色/塞本色..
$8.50
品名: 拍拍瓶 2.5cc 茶色+白蓋附有洞內塞 15x30mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身茶色/蓋白色/內塞本色..
$9.00
品名: 拍拍瓶 2.5cc 茶色+黑蓋附有洞內塞 15x30mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身茶色/蓋黑色/內塞本色..
$8.00
品名: 拍拍瓶 2.5cc 透明+白蓋附有洞內塞 15x30mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身透色/蓋白色/內塞本色..
$8.00
品名: 拍拍瓶 2.5cc 透明+黑蓋附有洞內塞 15x30mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身透色/蓋白色/內塞本色..
$8.00
品名: 拍拍瓶 5cc 茶色+白蓋附有洞內塞 15x52mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身茶色/蓋白色/內塞本色..
$10.00
品名: 拍拍瓶 5cc 茶色+黑蓋附有洞內塞 15x52mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身茶色/蓋黑色/內塞本色..
$9.00
品名: 拍拍瓶 5cc 透明+白蓋附有洞內塞 15x52mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身透色/蓋白色/內塞本色..
$9.00
品名: 拍拍瓶 5cc 透明+黑蓋附有洞內塞 15x52mm單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP/內塞PE顏色: 身透色/蓋黑色/內塞本色..
$9.00
品名: 指甲油瓶 10ml 15#單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP顏色: 身透色/蓋白色..
$10.00
品名: 指甲油瓶 15ml 圓柱型 12#單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP顏色: 身透色/蓋白色..
$10.00
品名: 指甲油瓶 4ml 四角型 藍蓋單位: 支材質: 身玻璃/蓋PP顏色: 身透色/蓋藍色..
$8.00
顯示 1 - 12 / 39 (共 4 頁)